Ny hjälpmedelstjänst ska göra det lättare att hitta rätt hjälpmedel

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL får bidrag från regeringen för att utveckla en ny invånartjänst på webben, kallad Hitta och jämför hjälpmedel. Syftet är att skapa en arena för fri tillgång till information inom hjälpmedelsområdet.

Tjänsten kommer att samordnas med övrig hälso- och sjukvårdsinformation och vara tillgänglig genom 1177.se. Sammanlagt beräknas det kosta 19 miljoner kronor att utveckla tjänsten. Tre miljoner kronor gäller för i år, medan resten fördelas under 2013 (13 miljoner kronor) och 2014 (tre miljoner kronor).

Utvecklingsarbetet ska ske i samverkan med bland andra Hjälpmedelsinstitutet och Konsumentverket.

Den nya tjänsten ska vara i drift från halvårsskiftet 2014. Då ska allmänhet och brukare bland annat kunna få information om hjälpmedel, jämföra produkter med varandra, samt få information om vart man kan vända sig i sitt landsting för att prova och testa hjälpmedel. Tjänsten ska även presentera regelverken i respektive landsting, och information om egenavgifter och priser. I samband med utvecklingsarbetet sker en kartläggning av vilka konsumentprodukter som idag används som komplement eller alternativ till hjälpmedel.

Tjänsten kommer att utvecklas av Inera AB och ägas gemensamt av landstingen och förvaltas av Center för eHälsa i samverkan, CeHis.

– Det är en angelägen utvecklingssatsning, som kommer att leda till direkt nytta för allmänhet och brukare, som kan få en tydlig och god överblick över hela hjälpmedelsområdet. God information gör det möjligt att göra bättre val.  Det, i sin tur, leder till att livet för den som använder olika hjälpmedel kan förenklas, säger CeHis chef Åke Rosandher.

Annonser: