Ny videosajt guidar dig i skötseln av din hörapparat

Nu kan du enkelt gå in på nätet för att få hjälp med skötseln av dina eller dina anhörigas hörapparater. Webbplatsen horsel.info innehåller textade och teckentolkade videofilmer som guidar dig på vägen.

Över en miljon människor hör dåligt i Sverige, varav 360 000 använder sig av hörapparat. Men med den första hörapparaten kommer mycket information och nya intryck. Enkla saker som skötsel och rengöring kommer ofta i skymundan.

– Det är en stor förändring att få sin första hörapparat, och rengöring och skötsel är många gånger det sista man tänker på, säger Lars Lindén, ordförande för Hörselskadades förening i Stockholm.

På den nya webbplatsen får besökaren själv välja bland filmerna för att få de konkreta råd som just han eller hon söker. Sajten innehåller sex textade och teckenspråkstolkade filmer som ger tittaren råd om rengöring, t-slingor och hur man byter filter, batteri eller slang. För anhöriga finns även en film med tips på hur man på bästa sätt pratar med någon som har nedsatt hörsel.

– Vi vill finnas där våra medlemmar är. Allt fler söker information på internet och vi vill att våra medlemmar ska kunna få den information de vill ha när det passar dem, säger Lars Lindén.

En annan målgrupp för videoguiderna är yrkesverksamma inom vård och omsorg, där personal många gånger saknar kunskap om hur hörapparater fungerar.

– Det finns stora brister inom till exempel äldreomsorgen. Okunskapen är stor och för en enskild som har nedsatt hörsel är det inte möjligt att kommunicera med sin omvärld utan fungerande hjälpmedel. Vi hoppas därför att även vård- och omsorgspersonal tar tillfället i akt och besöker vår nya hemsida, fortsätter Lars Lindén.

Hörselskadades förening i Stockholm har tagit fram webbplatsen i samarbete med Hörsel- och balanskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Annonser: