Nytt typsnitt för dyslektiker ifrågasätts

Wikimedia har nyligen lanserat ett specialdesignat typsnitt för dyslektiker för att det ska bli enklare att läsa texten på webbplatsen Wikipedia. Typsnittet heter OpenDyslexic. Dyslexiförbundet FMLS har låtit ett antal dyslektiker snabbtesta typsnittet och samtliga dömer ut det som oanvändbart.

- Det är naturligtvis utmärkt att goda krafter arbetar för att göra världen tillgänglig och begripligare för personer med olika funktionsnedsättningar. Grunden är då att det sker via forskning och minst av allt, i samarbete med personer med egna funktionsnedsättningar. Inget av detta har skett i detta fall, vad vi kan se, säger Dyslexiförbundet FMLS ordförande Bengt-Erik Johansson.

Det aktuella typsnittet upplevs - av de av förbundets medlemmar som testat - som mer svårläst än de ordinarie.

Dyslexiförbundet FMLS har sedan många år gjort egna användartester på olika typer av typsnitt. Resultatet av detta är att de typsnitt man utsätts för dagligen. Times New Roman eller Arial är de mest lättlästa. För text som publiceras digitalt är att föredra typsnitt utan serifer/fötter.

 

Annonser: