Ökad valfrihet för IT-stödd AKK-användning i Skåne

Konsumentprodukter inom IT har blivit allt bättre och allt billigare de senaste åren. Region Skåne startar därför ett projekt för att utvärdera en modell där brukare får välja surfplattor och mobiltelefoner med tillhörande appar på konsumentmarknaden som hjälpmedel för AKK-användare. Detta ska bli ett komplement till befintliga förskrivningar med hjälpmedel i sortiment.

Yvonne Sommerfeldt som är enhetschef på DAHJM dataresurscenter berättar att ambitionen är att erbjuda full finansiering i stödet som ges. Högsta rekvisitionsbelopp är 7000 kronor att köpa telefon eller surfplatta för, ett pris som rymmer de flesta konsumentprodukter under sitt tak. Till detta finansieras ytterligare 1000 kronor till appar för AKK-användning.

Tillbehör så som skyddsskal finansieras inte utöver beloppet på 7000 kronor, men om det blir en mellanskillnad mellan verkligt inköpspris och taket på rekvisitionsbeloppet får detta nyttjas för att köpa sådan utrustning.

Rullstolsfästen och andra anpassningar görs enligt traditionell förskrivning av personliga hjälpmedel utifrån behov.

Förskrivarna ger, tillsammans med logopeder och hjälpmedelskonsulenter inom hjälpmedelsverksamheten, råd, stöd och tips inför köp av både hårdvara och appar. Dock finns inga garantier för att alla förskrivare kan ha full kunskap om alla produkter och appar på marknaden, detta då det ständigt dyker upp nya produkter i ett rasande tempo. Många som efterfrågar den här typen av fritt val av kommunikationshjälpmedel är väldigt insatta i både sina egna behov och vilka lösningar som finns tillgängliga på konsumentmarknaden.

I princip bistår förskrivaren och hjälpmedelsverksamheten med samma stöd och support runt användningen av hjälpmedlet som vid förskrivning av ett traditionellt hjälpmedel. Undantaget är teknisk service och garantiärenden på själva surfplattan eller telefonen då detta går under konsumentköplagen och sköts av försäljningsstället och inte av hjälpmedelsenheten. Detsamma gäller även apparna då dessa köps personligen av brukaren.

– Alla personer har inte ekonomiska möjligheter att köpa den här typen av produkter som ligger utanför hjälpmedelssortiment vilket i grunden gör det till en rättvisefråga. Det kan innebära att den personliga ekonomin ”tvingar” en person att välja ett hjälpmedel inom traditionellt sortiment trots att man själv önskar att ha en surfplatta istället, avslutar Yvonne Sommerfeldt.

Projektet kommer att pågå och följas upp under 2013.

Prisexempel på olika surfplattor idag:

  • iPad 32 GB wifi + 3G (iOS) = 6495 kronor
  • Samsung Galaxy Note 16 GB wifi + 3G (android) = 5490 kronor
  • Windows Surface RT (kommande) = från 5000 kronor.

Jon Klarström

Annonser: