PCEye Explore - ett roligt sätt att lära sig ögonstyrning

Med PCEye Explore ansluten till en laptop eller en stationär dator får unga och oerfarna brukare tillgång till ett enkelt sätt att lära sig hur man använder ögonstyrning, samtidigt som de förbereder sig för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Med PCEye Explore kan brukaren röra musmarkören och vänsterklicka, endast genom att använda sina ögon. Dessa grundläggande funktioner, tillsammans med det stora antalet kompatibla programvaror och websidor från tredje part, ger en roligare, mer spännande och inspirerande upplevelse för användaren, till skillnad mot arbete, repetition och ansträngningar som ibland förknippas med lärande.

  • Börja med ”enkel orsak och verkan” – titta på skärmen och något händer.
  • Se om användaren reagerar på ett lämpligt sätt – en synlig musmarkör följer användarens blick.
  • Sikta och träffa mål – nästa steg efter att brukar har vant sig vid hur hans eller hennes ögon interagerar med skärmen.

Precis som att skissa, men med ögonen

- De som lär sig att rita med penna och papper börjar med att skissa. De kanske inte håller pennan på rätt sätt, håller sig inte innanför linjerna, eller ens på pappret- och de tecknar inget särskilt. Allt är en inlärningsprocess och med tiden förbättrar de sig. Samma sak gäller för ögonstyrning, menar Fredrik Ruben, ansvarig för Tobii Dynavox.

- Med PCEye Explore kan blivande brukare testa sig fram och ha kul medan han eller hon vänjer sig vid ögonstyrning. Samtidigt förbereder sig för alternativ och kompletterande kommunikation.

Annonser: