Robotar gör brukare mer självständiga i Danmark

Socialstyrelsen i Danmark har med framgång testat tre tekniska lösningar. Dessa lösningar ska underlätta för assistenter och göra brukare mer självständiga.

Assistenterna tycker att den fysiska arbetsmiljön har blivit bättre, att de får bättre kontakt med brukaren och att brukarna själva är glada över att kunna vara mer självständiga.

Den mest kontroversiella av de tre lösningarna är en robot som ska hjälpa unga med funktionsnedsättning vid måltider. När det blev allmänt känt att roboten skulle testas fick Socialstyrelsen hård kritik för att det var omänskligt, men de 25 barn som fick testa roboten var nöjda.

- Jag kunde njuta mer av maten när det inte var stressigt att äta. Man kan ibland se på personalen att de är otåliga, men en robot blir inte stressad för att jag äter långsamt, berättar en av brukarna.

De andra två lösningarna är en automatisk toalett och förflyttningshjälpmedel. De boende som fick testa en sådan toalett var nöjda, de tyckte att de blev rena och uppskattade att inte behöva andras hjälp vid toalettbesök.

Förflyttningshjälpmedlen blev även de uppskattade. Det handlar om liftar som körs i skenor i taket och elektriska stolar som hjälper till att lyfta brukaren. Även dessa hjälpmedel blev mycket uppskattade av brukarna. De tyckte om att hjälpmedlen inte tog så stor plats och att de fick bättre kontakt med assistenterna när det räckte med att det var en assistent i taget. Brukarna tyckte att det ofta blev att assistenterna pratade med varandra när de kom två stycken.

Annonser: