Robotteknik ska hjälpa synskadade att navigera både inom- och utomhus

Robotar är utrustade med teknik för att kunna navigera och system för att bestämma sin position i förhållande till den övriga miljön. Nu har tekniken kommit till användning för synskadade och blinda personer när de ska röra sig säkert både inom- och utomhus.

Ett av dessa system är utvecklat av professor Edwige Pissaloux vid fakulteten Institute of Intelligent Systems and Robotics, Pierre and Marie Curie University i Paris. Systemet består av ett par glasögon som är utrustad med kameror och sensorer av samma sort som traditionella robotar är utrustade med.

Systemet producerar en 3D-karta av användarens omgivning samt en position som uppdateras kontinuerligt. Informationen visas på en förenklad form av bärbar punktskriftsmaskin.

– Navigation handlar inte bara om att kunna röra sig fritt runt omkring utan att stöta emot olika saker. Det handlar lika mycket om att förstå hur olika platser är organiserade i förhållande till varandra, till exempel var man befinner i relation till apotek, bibliotek eller en trafikkorsning.

Två kameror på vardera sidan om glasögonen genererar en 3D-bild av närmiljön. En processor analyserar bilden och tar ut kanterna på väggar och olika objekt vilka sedan används för att skapa en 3D-karta.

För att systemet ska kunna räkna ut positionen är glasögonen dessutom utrustade med gyroskop och accelerometer. Det senare är en typ av mätgivare som kan avge en signal, i proportion mot den hastighetförändring (acceleration) som givaren utsätts för. Vidare producerar systemet tio stycken kartor per sekund och dessa skickas snabbt till den bärbara punktskriftsmaskinen som i sin tur översätter informationen till en taktil karta.

– Kartan uppdateras fort nog för att synskadade och blinda ska hinna med att läsa av omgivningen I gångfart, avslutar Edwige Pissaloux.

Annonser: