Smarta medicinska textilier revolutionerar sjukvården

Textila blodkärl, kläder som mäter hjärtaktivitet och en helkroppsdräkt som ökar rörligheten hos rörelsehindrade barn är exempel på projekt som är på väg att bli verklighet. Genom användning av nya och smarta textilier inom medicin skapas nya möjligheter för sjukvården. Nu samarbetar Smart Textiles och MedTech West i ett nytt kompetenscentrum för att stärka utvecklingen inom området.

Electrodress är ett exempel på smarta och funktionella textilier som ger spastiska muskler avslappning. Dräkten har utvecklats av Inerventions AB i samarbete med Smart Textiles och hjälper barn med rörelsehinder att öka rörligheten. Plagget stimulerar reflexsystemet och får spastiska, stela och värkande muskler att slappna av.

Smarta textilier och material kan till exempel vara de som känner av hur mycket ljud det ska absorbera, textilier som mäter puls och immunförsvar, vantar med mikrofonelement, sensorer i madrasser, kylande kläder och värmande plagg samt armering av betong.

Inom det nystartade samarbetet pågår ett flertal projekt som syftar till förenklingar och kostnadsbesparingar, en enklare vårdprocess för både patient och vårdpersonal och därmed en mer kostnadseffektiv behandling.

– Framtiden innebär stora utmaningar för all hälso- och sjukvård. Enorma krav kommer att ställas för att öka både finansiering och andel anställda i vård och omsorg. Det enskilt viktigaste sättet att lösa ekvationen är ett bättre samarbete inom akademi, vård och näringsliv. MedTech West och Smart Textiles är ett exempel på ett sådant samarbetsinitiativ. Genom det ökade samarbetet bidrar man till ökad och snabbare utveckling av tekniska lösningar för bättre vård som ska minska de totala kostnaderna och behovet av personalinsatser, säger Jan Eriksson, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

MedTech West är ett nätverk av forskning, utbildning och utveckling inom biomedicinska koncept och tekniker. Nätverket är grundat av Chalmers, universiteten i Göteborg och i Borås, Västra Götalandsregionen samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Smart Textiles är ett centrum för forskning, utveckling och produktion av smarta textilier och bärbar textil teknik där avancerad textilteknologi, sensorteknologi, datateknik och olika typer av avancerad materialteknologi integreras.

Annonser: