Studie om dataspel för synskadade ledde till stipendium

Dataspelsstudenten Per Anders Östblad är mångfaldsstipendiat vid Högskolan i Skövde. Han har fått stipendiet för en uppsats som undersöker dataspel som hjälpmedel för synskadade.

Per Anders Östblad, tidigare student vid programmet Dataspelsutveckling - grafik/ljud, är 2012 års mångfaldsstipendiat vid Högskolan i Skövde.

Per Anders Östblad belönas för ett examensarbete från magisterprogrammet Serious Games med namnet “AUDIO-NAVIGATION - What are the benefits of utilising digestic spatial audio in audio-navigation software?” Det rör sig om en nytänkande uppsats där Per Anders Östblad skapat ett datorspel som låter spelaren utforska miljöer endast med hjälp av hörseln. Avsikten är att hitta ett hjälpmedel för synskadade.

Per-Anders Östblad har skapat en testvärld genom att spela in alla ljud i en lägenhet och sedan modellerat upp samma lägenhet med hjälp av ljud i en spelmotor. Studenter från Högskolan har fått spela spelet och sedan utföra samma uppdrag i den riktiga lägenheten med ögonbindel på sig. Resultaten visar hur dataverktyget kan ha användbara egenskaper för synskadade.

Högskolan i Skövdes mångfaldsstipendium delas ut till student/studenter vid Högskolan i Skövde, som har utfört ett examensarbete på grundnivå eller avancerad nivå som särskilt har utmärkt sig på temat mångfald. De nominerade uppsatserna bedöms utifrån tre olika aspekter: De ska vara originella och nyskapande, ämnet för uppsatserna ska vara aktuellt och spegla samhällsutvecklingen och de ska vara angelägna och innebära nytta för flera.

Annonser: