Tre vinnare i apptävlingen Smart support for better life

Nu har vinnarna i tävlingen ”Smart support for better life” utsetts. Idéerna som vunnit är ”Aktiv Assist”, ”Om en bild” och ”Smartkalender”. Det har varit ett stort intresse för tävlingen och över 50 tävlingsbidrag har nu granskats.

Tävlingen anordnades av Almega/IT&Telekomföretagen, Flexenita, Hjälpmedelsinstitutet, Innovationsbron, Kista Mobile & Multimedia Network, Post- och telestyrelsen (PTS), Tidningen Mobil och Stiftelsen för internet infrastruktur. Syftet var att uppmuntra utvecklare att skapa bra och intuitiva appar som kan fungera som stöd för personer med kognitiva svårigheter.

– Generellt var det en mycket hög nivå på tävlingsbidragen, säger Erika Dahlin på Hjälpmedelsinstitutet som samordnat tävlingen.

Juryn har lagt stor vikt vid hur applikationen ska kunna ge stöd till personer med kognitiva nedsättningar samt vid applikationens: idé, uppfinningsrikedom och nytänk, realiserbarhet, användarvänlighet, funktionalitet och design.

De tre vinnarna är

”Aktiv Assist”. Screen Interaction
Om appen: Med appen kan man skapa individuellt anpassade videoinstruktioner i sin egen miljö och utifrån egna behov.

Juryns motivering: ”Skapar på ett visuellt spännande sätt en tydlig och konkret instruktion för att självständigt klara viktiga vardagssysslor.”

”Om en bild”. Daniel Solving och Andreas Olsson, Adapted
Om appen: Barnet kan härma bilder utifrån sin språkliga nivå. Det finns också möjligheter till bildschema och att skapa sociala berättelser.

Juryns motivering: ”Ett enkelt och personligt verktyg för språkutveckling hos yngre med utgångspunkt i bilder som betyder mycket för användaren. Juryn ser potential för fler användningsområden för berättelser med bilden i centrum.”

”SmartKalender”. Peter Püschel och Tommy Vilkensen, Püschel/Vilkensen
Om appen: En kalender med bildstöd som kan visualisera tiden samt planera framåt och bakåt utifrån en kommande händelse.

Juryns motivering: ”En kalender som med en enkel och tydlig design gör tiden synlig på ett konkret sätt samtidigt som den hjälper användaren att planera för att klara av viktiga aktiviteter.”

Annonser: