Trygghetslarmen in i den digitala världen

Trygghetslarmen går in i den digitala världen och Borås Stad driver utvecklingen på regeringens uppdrag. Borås Stad testar 1 000 larm för att lära om problematiken.

– Projektet går ut på att det ska bli många fel som vi ska lösa, säger säkerhetschefen Lennart Levinsson i Borås Stad.

Den tekniska utvecklingen går mot att det analoga telefonnätet kommer att försvinna. Det får förstås också konsekvenser för de många trygghetslarm som finns ute hos äldre och funktionshindrade. Bara i Borås Stad och Sjuhäradsbygden finns cirka 4 000 sådana larm.

– Och många kommuner har inte tänkt på följderna för larmen när telenätet blir digitalt, konstaterar Lennart Levinsson.

För två år sedan fick Borås uppdraget att utforska vilka problem som kan uppstå när vi går över till digitala larm. Det kan vara problem av samma typ som att man ibland inte hittar täckning för sin mobiltelefon.

Ifjol började Borås placera ut digitala larm och har nu 1 000 sådana utplacerade runt om i kommunen, en del även i andra Sjuhäradskommuner.

– Vi har placerat larm på de mest oländiga ställen vi kunnat hitta för att verkligen pröva problemen med täckningen, beskriver Lennart Levinsson.

Borås uppdrag är att hitta problem med systemet, innan det blir skarpt läge för att det analoga telenätet är borta. Men det är förstås inte bara bekymmer utan också fördelar med att larmen går över till GSM-tekniken. En sådan är att den dygnsvisa manuella kontrollen av larmen inte behövs – istället får larmoperatörerna direkt besked om någon del av systemet skulle gå ned.

Borås Stad har fått nio statliga miljoner kr för att genomföra fullskaletestet, pengar som täcker kommunens kostnader för projektet. Samarbetsparter i regeringsuppdraget Digitala trygghetslarm är Socialstyrelsen, Post- och telestyrelsen, Hjälpmedelsinstitutet med flera.

Annonser: