Visningsmiljö för hjälpmedel i Malmö

Malmö stad öppnar nu en visningsmiljö för att visa smarta vardagshjälpmedel och kognitiva hjälpmedel, bland annat datateknik, som kan vara ett stöd i vardagen. Visningsmiljön är öppen för alla Malmöbor med funktionsnedsättningar och anhöriga att prova och inspireras till konkreta lösningar i hemmen.

Syftet med visningsmiljön är att visa Malmöbor exempel på smarta vardagshjälpmedel som finns på marknaden, som man själv kan köpa, och som kan underlätta att vardagen och öka tryggheten.

Visningsmiljön är inredd som ett vanligt hem med kök och toalett. I miljön finns hjälpmedel med information om inköpsställe, pris och artikelnummer. Visningsmiljön kommer att vara bemannad av kunnig personal som kan ge allmänna råd om hjälpmedel.

Visningsmiljön ligger i Hjälpmedelcentrums lokaler på Regnvattengatan 2 i Malmö.

Annonser: