Resor

 • Trögt arbete att göra hållplatser tillgängliga

  Västtrafik som sysslar med kollektivtrafik i Göteborg, drog för tio år sedan upp nya riktlinjer för hur deras buss- och spårvagnshållplatser i Göteborg skulle bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Trots att arbetet kom igång för över tio år sedan så är tillgängligheten vid hållplatserna långt ifrån målet. Dock beräknas tillgänglighetsarbetet vara slutfört under 2016.
 • Fria resor på buss och tåg för Skånetrafikens färdtjänstkunder

  Från den 1 februari 2015 reser Skånetrafikens färdtjänstkunder fritt i den allmänna kollektivtrafiken inom Skåne. Syftet är att stimulera dem till att resa mer och på så vis både öka rörlighet och främja hälsan.
 • Fler rullstolar ska få plats på spårvagnarna i Göteborg

  Västtrafik vill tillåta fler rullstolar och permobiler på spårvagnarna i Göteborg. Men förslaget kan stoppas.
 • Taktil skyltning hjälp för synskadade

  Fem av Waxholmsbolagets fartyg har fått nya taktila skyltar inför sommarsäsongen. Skyltarna innehåller punktskrift, relieftext och symboler med tydliga kontraster. Målet är framför allt att skapa trygghet ombord för resenärer med nedsatt syn, men också att förenkla för personer med annat modersmål än svenska.
 • Storstockholms Lokaltrafik och tillgänglighet

  Stockholms Lokaltrafik (SL) har genomfört flera insatser för ökad tillgänglighet vilket underlättar resandet för personer med funktionsnedsättning.
 • Kommersiell busslinje otillgänglig

  Stockholms senaste tillskott i busstrafiken är en kommersiell linje som - inte har tillgängliga fordon. Något som operatören motiverar med att man inte ser så många rullstolanvändare ute i kollektivtrafiken! Så går det när man tillåter upphandling utan krav på att trafiken ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, säger Nils Duwähl, vice ordförande i DHR.
 • Tillgängliga taxibilar i New York

  Den första bilen konstruerad från grunden för att rullstolsburna ska kunna åka med utan att behöva hoppa ur rullstolen har nyligen godkänts för användning som taxibil i New York.
 • Flygbolag dömt till böter för diskriminering

  Flygbolaget EasyJet har blivit dömda till böter av en fransk domstol för att flygbolaget vägrade låta tre passagerare med funktionsnedsättning, gå ombord och flyga med bolaget.
 • Flyg i Jämtland diskriminerar rullstolsburna

  Styrelsen i Jämtlands läns landsting anser att det är diskriminerande att rullstolsburna människor nekas att ta direktflyget mellan Östersund och Umeå. Politikerna har tillsammans med handikapporganisationerna i länet ska skickat en kritisk skrivelse till både Trafikverket och Diskrimineringsombudsmannen, DO. Men DO meddelar att de inte tar upp ärendet.
 • Ford utvecklar bilar för personer med nedsatt syn

  Ford samarbetar med universitetet i Cambridge för att få en bättre förståelse för de synnedsättningsproblem som drabbar en allt äldre befolkning och för att få tillgång till digitala specialverktyg i arbetet med att utveckla fordon som fungerar för människor med nedsatt syn.
Annonser: