Flyg i Jämtland diskriminerar rullstolsburna

Styrelsen i Jämtlands läns landsting anser att det är diskriminerande att rullstolsburna människor nekas att ta direktflyget mellan Östersund och Umeå. Politikerna har tillsammans med handikapporganisationerna i länet ska skickat en kritisk skrivelse till både Trafikverket och Diskrimineringsombudsmannen, DO. Men DO meddelar att de inte kommer utreda ärendet.

– Det är märkligt att staten upphandlar flyg utan att följa regelverket som säger att tillgänglighet ska finnas för alla i samhället, säger landstingsrådet Harriet Jorderud (S) i ett pressmeddelande.

Det är Trafikverket som gjort upphandlingen av det flygbolag som ska sköta sträckan Östersund-Umeå, en flyglinje som ska användas för sjukresor mellan Östersunds sjukhus och Norrlandsuniversitetssjukhus i Umeå. Men flygbolaget har ingen kabinpersonal på sina plan och tar därför bara emot resenärer som själva kan ta sig ombord på planet.

Landstinget anser att personer med funktionshinder indirekt blir utsatta för diskriminering i enlighet med diskrimineringslagen.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, kommer dock inte att vidta några åtgärder när det gäller flyget mellan Östersund och Umeå eftersom situationen inte omfattas av diskrimineringslagen.

DO skriver i sitt pressmeddelande att diskrimineringslagen inte täcker alla situationer och inte heller alla områden. När det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är det endast inom arbetslivet och till viss del inom högskolan som diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare respektive högskolor måste vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder, skriver.

DO kommer dock att fortsätta verka för ett vidgat skydd mot bristande tillgänglighet.

Källa: Länstidningen

Annonser: