Ford utvecklar bilar för personer med nedsatt syn

Ford samarbetar med universitetet i Cambridge för att få en bättre förståelse för de synnedsättningsproblem som drabbar en allt äldre befolkning och för att få tillgång till digitala specialverktyg i arbetet med att utveckla fordon som fungerar för människor med nedsatt syn.

– Försämrad syn är en naturlig del av åldrandet och berör miljontals människor världen runt. Eftersom processen sker gradvis kan det gå många år innan förändringarna upptäcks. Även grön starr (kallas också glaukom) och förändringar i gula fläcken kan utvecklas långsamt, konstaterar Angelika Engel, som är ergonomispecialist på Ford Europa.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är det omkring 285 miljoner världen över som har något slags synnedsättning. 65 procent av dessa är äldre än 50 år. I länder med en åldrande befolkning ökar snabbt antalet personer med synnedsättning.
Med stigande ålder minskar förmågan att se detaljer och att se i mörker. Det betyder att många bilförare kan få problem med att läsa av instrumentbrädan, om de inte har dubbelslipade eller progressiva glasögon. Också ögonsjukdomar som grön och grå starr samt makuladegenerationer (förändringar i gula fläcken) är vanliga hos personer över 50.

Samarbete med universitetet i Cambridge

För att lära sig hantera problemet med allt fler synnedsatta bilförare samarbetar Ford med experter på Cambridge-universitetets Engineering Design Centre. På centret har man utvecklat en simulator som hjälper formgivare och tekniker att konkret uppleva effekterna av olika synnedsättningar.

– Vi kan visa hur olika föremål uppfattas av personer med synnedsättningar. Man läser in en bild av föremålet, väljer synnedsättning och kan sedan betrakta föremålet som om man hade just den nedsättningen. Man kan sedan jämföra olika bilder med varandra eller testa hur samma föremål fungerar med en annan typ av nedsättning. Vid simulering av förändringar i gula fläcken kan användaren flytta runt den suddiga fläcken i mitten av synfälten som är typisk för den här formen av synnedsättning, förklarar programutvecklaren Sam Waller.

Ford använder det här verktyget för att analysera och förbättra utformningen av sina instrumentbräden så att de kan tolkas korrekt och säkert av så många bilförare som möjligt. Programvaran har tidigare använts i designen av mobiltelefoner och ingår i undervisningen på flera universitet.

– För oss handlar det om att stödja det vi kallar design för alla som lägger fokus på olika grader av förmåga snarare än på funktionsnedsättning, så att man får produkter som fungerar för så många som möjligt. I programmet finns ett skjutreglage som gör att man kan ställa in hur kraftig den simulerade synnedsättningen är. Det innebär att företag kan ställa upp konkreta mål för sina produkter med avseende på graden av synnedsättning, avslutar Waller.

Annonser: