Kommersiell busslinje otillgänglig

Stockholms senaste tillskott i busstrafiken är en kommersiell linje som - inte har tillgängliga fordon. Något som operatören motiverar med att man inte ser så många rullstolanvändare ute i kollektivtrafiken! Så går det när man tillåter upphandling utan krav på att trafiken ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, säger Nils Duwähl, vice ordförande i DHR.

När Raymond Hellmark på Veolia Transport ska förklara varför den första kommersiella busslinjen i Stockholm inte är tillgänglig för personer som använder rullstol så svarar han:

– Om det skulle dyka upp väldigt många som använder rullstol så får vi överväga att bygga om våra bussar. Men idag är det är inte särskilt många i rullstol som åker ute i kollektivtrafiken så där finns ingen kundgrupp för oss.

Busslinjen som går mellan Nacka och Kista drivs utan subventioner från skattebetalare eller företag och är den första av sitt slag att godkännas enligt den nya kollektivtrafiklagen som trädde i kraft vid årsskiftet.

Några krav på att trafiken ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning finns inte. Så länge operatören använder äldre bussar behöver dessa inte vara tillgängliga och användbara för alla resenärer.

DHRs vice ordförande Nils Duwähl är bedrövad och förbannad, men inte särskilt överraskad.

– Det var det här vi i DHR varnade för redan innan den nya kollektivtrafiklagen kom till. När man tillåter upphandling utan krav på att trafiken ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning så går operatörerna på det billigaste alternativet vilket betyder äldre bussar och fortsatt diskriminering.

DHRs förbundsordförande Maria Johansson tillägger att regeringen, genom att inte ställa tydliga krav på operatörerna, bryter mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Annonser: