Storstockholms Lokaltrafik och tillgänglighet

Stockholms Lokaltrafik (SL) har genomfört flera insatser för ökad tillgänglighet vilket underlättar resandet för personer med funktionsnedsättning.

Sedan år 2009 har SL arbetat intensivt för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar i sin kollektivtrafik. Tillsammans med funktionshinderorganisationerna i Stockholms län har man arbetat fram tjänsterna ledsagning, rampservice och prator. 

Tjänsten ledsagning erbjuds personer som på något sätt har svårt att orientera sig i trafiken. Personer med synnedsättning som har svårt att hitta eller behöver hjälp i byten mellan trafikslag kan förbeställa ledsagningen via SL:s kundtjänst som hjälper till att samordna hela resan.

– Jag har mest använt mig av ledsagarservice på pendeltågen och den har fungerat klockrent, säger Siw Olsson och som har en grav synnedsättning använder ledsagarservicen några gånger i veckan och är nöjd med SL:s arbete.

En annan del av SL:s tillgänglighetsarbete är Pratorerna. Det består av 1500 lådliknande högtalare som finns på busshållplatser runt om i Stockholm och genom en knapptryckning erbjuder uppläsning av tidtabellen. Pratorerna är placerade på den främre stolpen på busshållplatsen. Siw Olsson tycker att det är väldigt bra att de finns även om det kan vara svårt att hitta dem ibland.

– När jag väl har hittat dem så går det bra, ljudet kan vara lite högt ibland, de råmar lite men det är väl för att de är anpassade för alla, säger Siw och skrattar.

En ytterligare insats är den manuella rampservicen. Denna har funnits på Stockholms pendeltåg sedan årsskiftet och vänder sig till rullstolsburna resenärer.  Rampen fungerar som en brygga mellan vagn och plattform och går att förbeställa via kundtjänst, dock senast 30 minuter innan avfärd, för att tågvärdarna ska hinna vara förberedda och kunna hjälpa till med på- och avstigningen. Rampen är belägen i tågets mitt.

Annonser: