Trögt arbete att göra hållplatser tillgängliga

Västtrafik som sysslar med kollektivtrafik i Göteborg, drog för tio år sedan upp nya riktlinjer för hur deras buss- och spårvagnshållplatser i Göteborg skulle bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Trots att arbetet kom igång för över tio år sedan så är tillgängligheten vid hållplatserna långt ifrån målet. Dock beräknas tillgänglighetsarbetet vara slutfört under 2016.

Arbetet med att öka tillgängligheten vid hållplatserna innebär bland annat att Västtrafik sätter vita kontrastplattor i marken för synskadade resenärer vid de 334 busshållplatserna. Plattorna skapar kontrast och underlättar orienteringen för personer med synnedsättning.

Västtrafik är Sveriges tredje största företag som sysslar med kollektivtrafik.

Annonser: