Bara 13 procent fick arbetsrelaterade hjälpmedel

Bara en av tio arbetssökande med funktionshinder får hjälpmedel utskrivna av landets arbetsförmedlingar. Under treårsperioden 2009-2011 var genomsnittet i hela landet 13 procent. I en tredjedel av kommunerna skrevs det ut hjälpmedel till färre än tio procent. Det visar en sammanställning som hjälpmedelsföretaget Comai har gjort.

– Hjälpmedel kan få fler personer att komma ut och fungera på arbetsmarknaden. Det kan vara så enkelt som en mobilapplikation som ser till att man kommer i tid till jobbet och får stöd i att utföra arbetsuppgifterna. Det är väl använda skattepengar, säger Anna-Karin Bergius, vd på Comai.

Statistiken visar att landets arbetsförmedlingar skriver ut få hjälpmedel till arbetssökande med funktionshinder. I 90 kommuner skrevs det ut hjälpmedel till färre än tio procent. Det kan jämföras med genomsnittet för hela landet som var 13 procent. Arbetsförmedlingen i Ljungby kommun är bäst i landet på att skriva ut hjälpmedel. Där fick var tredje funktionshindrad hjälpmedel utskrivet.

– Det är rimligt att anta att behoven är liknande i alla kommuner. Därför är det anmärkningsvärt att siffrorna skiljer sig så mycket åt mellan arbetsförmedlingarna, säger Anna-Karin Bergius.

De hjälpmedel som Arbetsförmedlingen skriver ut ska kompensera en nedsatt arbetsförmåga och kan se ut på många sätt. Hjälpmedlen kan utveckla förmåga, uppväga förlorad förmåga och förbättra nedsatt förmåga. Det kan vara en fysik anpassning av arbetsplatsen, en anpassning av ett datorprogram eller en mobilapplikation som exempelvis gör det enklare att strukturera upp sin arbetsdag.

Fakta hjälpmedel

  • Hjälpmedel brukar delas in i områdena hörsel, syn, rörelsehinder/förflyttning, kognition/kommunikation och ortopedi.
  • Hjälpmedel kan bland annat skrivas ut av landstingen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
  • Det finns i dag ingen samlad statistik om vilka som har hjälpmedel, omfattning av förskrivning/tillhandahållande av olika hjälpmedel eller om kostnader för hjälpmedel och hjälpmedelverksamhet.
  • Det finns över 200 000 hjälpmedelsartiklar registrerade i databasen HINFO, en databas sammanställd av kommuner och landsting.
  • Syftet med hjälpmedel är att förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga samt kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet.
Annonser: