Film om rekrytering: Ser du ett chefsämne eller en blind tjej med ledarhund?

När man ska rekrytera ny personal är det lätt att välja det kända istället för det okända. Risken är stor att arbetsplatsen går miste om kompetens och erfarenhet om man medvetet eller omedvetet väljer en medarbetare som liknar en själv.

Nordens Välfärdscenters film ”Andrea - på väg” riktar sig till dig som arbetar med rekrytering. Ser du kompetensen eller ser du hindret? Hur ser ni på er arbetsplats på olikheter och mångfald? Hur kan ni utveckla rutiner när ni söker personal så att ni får tillgång till rätt kompetens? 

Filmen finns i sex olika versioner: standard, teckentolkad, textad och syntolkad, på svenska respektive engelska. Sprid gärna filmen och använd den som inspiration och diskussionsunderlag!

Till filmen, öppnas i nytt fönster på Youtubes webbplats

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.

Annonser: