Första steget till Funkisförmedlingen är påbörjad

Första steget för en framtida dynamisk arbetsförmedling är påbörjad. Nu bygger den ideella föreningen Funkibator i Växjö grunden till Funkisförmedlingen, en arbetsförmedling för personer med funktionsnedsättning. Enligt initiativtagaren Pia Hammargren handlar det hela om ett samhällsbehov.

Det är med pengar från Allmänna Arvsfonden som Funkisförmedlingen startar i sommar. Projektet är tänkt att vara treårigt med en total budget för de tre åren på drygt sex miljoner kronor. Inledningsvis är verksamheten begränsad till Kronobergs län men enligt planerna ska den på sikt omfattar hela landet.

Det övergripande syftet med projektet är att bryta isolering och utanförskap genom att stödja och vägleda personer med funktionsnedsättning att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.

Funkisförmedlingen ska, förutom att förmedla, hitta och skapa förutsättningar för arbete, arbeta med sociala affärsidéer och prova nya metoder som till exempel andels- och teamanställningar.

Målgruppen är i första hand personer med funktionsnedsättning mellan 18 – 40 år och projektet räknar med ca 200 deltagare per år. Funkisförmedlingen kommer att samarbeta med myndigheterna. Såväl Arbetsförmedlingen som Försäkringskassan finns med som medaktörer i projektet.

Efter projektets slut ska Funkisförmedlingen vara en etablerat verksamhet som lever vidare.

Annonser: