Funktionsnedsättning inte ett hinder för yrkesutbildning i Övertorneå

Dennis Hallberg från Arvidsjaur studerar till servitör och trivs bra på Utbildning Nord. Intresset för mat och chansen att få arbete på hemorten, där besöknäringen är välutvecklad bl.a. med många internationella besökare, lockade till yrkesvalet. Dennis berättar att han inte alltid haft så bra erfarenheter av skolgång och att han av den anledningen avbröt gymnasiestudierna.

– Jag har ADD och det gör att jag kan ha svårt att koncentrera mig i vissa lägen. Här fungerar det bra då jag får stöd av Carin. Hon hjälper mig med studieteknik och jag får stöd när jag ska skriva någon uppsats. Här fungerar studierna väldigt bra för mig, summerar en mycket glad Dennis Hallberg sin studieupplevelse så här långt.

Kompletterande stöd

Carin Forsemalm som arbetat nära tre år som specialpedagog hos Iris Hadar AB, berättar att personer med någon form av diagnosticerad funktionsnedsättning har rätt till den anpassning som behövs för att man ska kunna genomföra sin yrkesutbildning.

– Vi tillhandahåller helt enkelt det kompletterande stöd som behövs för att personen ska kunna genomföra sin yrkesutbildning. Alla insatser planeras tillsammans med deltagaren utifrån personens individuella behov. Ofta behöver även yrkesläraren involveras för att, vi tillsammans med deltagaren, jobba fram anpassningen. Ibland behöver även yrkesläraren parallellt stöd från oss. Det kan handla om att ge generell kunskap om en specifik neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, men oftast mer konkret, förklara en individs beteenden och orsaker till dessa utifrån dennes funktionsnedsättning, förklarar Carin Forsemalm som i arbetslaget i Övertorneå har spetskompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiska sjukdomar.

Olika former av stöd

– FAM kan vara så mycket; allt från tekniska hjälpmedel såsom fickminne, rätt typ av kontorsstol, uppläsningsprogram, teckenspråkstolk till pedagogiskt stöd till exempel hjälp med att hitta rätt studieteknik. Det är inte ovanligt att motivationen kan tryta under utbildningstiden och då kan vi vara en resurs i form av motiverande samtal, berättar Pernilla Sirviö och tillägger att stödet alltid utformas tillsammans med personen i fråga och denne bestämmer också om man vill ta emot den hjälp som erbjuds.

Pernilla har en beteendevetenskaplig och idrottspedagogisk bakgrund och i arbetslaget har hon spetskompetens kring just coachande och motiverande samtal.

Marika Rintala är kontorets tredje medarbetare och har precis börjat sitt nya jobb. Marika är i sluttampen av sina studier i socialpsykologi. Att få arbeta med människor och vara till hjälp i de studerandens personliga utveckling, var en av anledningarna till att hon sökte jobbet.

Alla lyckas

Carin och Pernilla har flera solskenshistorier och berättar vilken enorm arbetsglädje det ger, när man lyckas hitta rätt arbetsmetod för personen ifråga och det lossnar och studierna går som tåget, men menar att alla man jobbat med har egentligen lyckats, trots att det finns personer som också avbrutit sin utbildning och förklarar:

– Utbildningen kanske inte var det rätta valet trots allt. Stödet vi kunnat ge har gett ökad självkännedom, stärkt självbild och att personen klarat av att identifiera andra valmöjligheter och vågat ta ett nytt språng. Vi har kunnat vara ett stöd i individens personliga utveckling och där finns aldrig ett misslyckande.

Eget ansvar för studier krävs

Utmaningar finns för specialpedagogerna. På Utbildning Nord behöver den studerande ta ett stort eget ansvar för sina studier. Eftersom studerande kommer in successivt och följer en egen individuell utbildningsplan, så studerar man i egen takt i huvudsak i självstudieform. Det är lite klassrumsundervisning, det mesta av teoretiska genomgångar sker genom individuell handledning. Pedagogiken är i huvudsak ”learning by doing”, även om det finns exempel på mer teoretiska utbildningar, certifieringsutbildningar inom IT som framförallt innehåller mycket teoriläsning med engelsk litteratur. De praktiskt upplagda utbildningarna och det individuella upplägget passar många men inte alla.

– Om det är något som ibland kan kännas frustrerande är det självstudieformen som inte passar alla med funktionsnedsättning, men det är något som vi har att förhålla oss till och vi finns ju här för att kunna vara ett stöd. Däremot är det nog viktigt att innan man tar ett utbildningsbeslut, tar reda på så mycket som möjligt om den utbildning man är intresserad av, för att veta om man har förutsättningar att klara av den, menar Carin Forsemalm och Pernilla Sirviö.

Fakta om FAM, Flexibla anpassningsmoduler
Har du en funktionsnedsättning och är osäker på dina möjligheter att klara av en yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning? Då kan Flexibla anpassningsmoduler vara det stöd som du behöver. Flexibla anpassningsmoduler är ett komplement till Arbetsförmedlingens egna tjänster. Modulerna används inför en arbetsmarknadsutbildning, för att klargöra dina förutsättningar, anpassa läromedel, erbjuda pedagogiskt stöd, prova ut avancerade tekniska hjälpmedel och få hjälp med att använda dem. Mer information får du från arbetsförmedlingen.

Källa: arbetsformedlingen.se

Annonser: