Handikappförbunden lämnar Arbetsförmedlingens projekt

Handikappförbunden lämnar Arbetsförmedlingens projekt Lika villkor, som ska bidra till att fler människor med funktionsnedsättning får jobb. Orsaken är en rad brister gällande projektledning, ansvarsfördelning och kommunikation.

– Vår uppgift skulle vara att bidra med kunskap och erfarenheter, vilket vi väldigt gärna vill göra. Men det har varit oklarheter och problem kring allt ifrån hur urvalet bland arbetssökande har gjorts, till upphandling, beslutsgång och rapportering. Vi ser nu att våra möjligheter att samverka för att öka Arbetsförmedlingens kompetens om funktionsnedsättningar och bemötande är mycket små. Om den kompetensen saknas blir det också svårt för Arbetsförmedlingen att hjälpa människor med funktionsnedsättning att skaffa jobb, förklarar Ingrid Burman, Handikappförbundens ordförande.

Handikappförbunden har framfört tydlig kritik vid ett flertal kontakter och möten, men Arbetsförmedlingen har inte agerat för att åtgärda bristerna.

Lika villkor startade i november 2011 och ska pågå till juni 2014. Projektet finansieras delvis av Europeiska socialfonden (ESF) som beviljat 20 673 298 kr i stöd. Den totala projektbudgeten ligger på 48 142 457 kronor.

Annonser: