Jobb till fler personer med funktionsnedsättning i Linköping

Personer med funktionsnedsättning ska ses som särskilt prioriterade i 100-satsningen för jobb i Linköpings kommun. Kommunen ska marknadsföra sig aktivt som arbetsgivare gentemot personer med funktionsnedsättning.

Personalutskottet i kommunen har beslutat om en modell för att fler personer med funktionsnedsättning ska arbeta i Linköpings kommun.

Ett viktigt mål för Linköpings kommun, är att ligga i framkant inom jämställdhet och mångfald. För att uppnå målet är det viktigt att skapa inkluderande arbetsplatser, där olika kompetenser och förmågor i samhället tas tillvara. Ett led i detta är att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att få praktik och anställning i kommunen.

Modellen innehåller bland annat följande åtgärder:

  • Riktad marknadsföring av lediga tjänster i olika forum för personer med funktionsnedsättning samt möjlighet till uppläsning av kommunens lediga tjänster.
  • Besöka grupper där personer med funktionsnedsättning samlas och marknadsföra kommunen som arbetsgivare. Till exempel grupper på arbetsförmedlingen, inom handikapprörelsen samt skapa arbetsmarknadsdag tillsammans med Handikappföreningarnas samordningsorganisation.
  • Personer med funktionsnedsättning ska ses som särskilt prioriterad i 100-satsningen. 100-satsningen innebär att hundra arbetslösa ungdomar (18 – 30 år) ska få ettåriga anställningar i kommunen och de kommunala bolagen.
  • Starta en arbetsgrupp tillsammans med Handikappföreningarnas samordningsorgan för att hitta metoder och verktyg för att locka personer ur gruppen personer med funktionsnedsättning att söka arbete i kommunen.
  • Starta ett pilotprojekt tillsammans med Samhall. Samhall stöttar med matchning, introduktion och uppföljning.
Annonser: