Landstinget vill anställa fler med funktionsnedsättningar

För att öka antalet anställda med funktionsnedsättning skapar landstinget en särskild praktik. Praktikperioden på 2-6 månader ska kunna leda fram till en anställning och innebär en satsning på 74000-210000 kronor per plats. Antalet platser beror på hur långa de olika praktikerna blir. Totalt satsas cirka 3 miljoner kronor.

- Personer med funktionsnedsättning är en resurs på våra arbetsplatser. Landstinget ska inte gå miste om någon kompetens för att vi har otillgängliga arbetsplatser eller andra hinder för personer med funktionsnedsättning att arbeta hos oss. Med en ny praktikform riktad särskilt mot denna grupp hoppas vi få fler personer med funktionsnedsättning som medarbetare i framtiden, säger Anna Starbrink (FP), produktions- och personallandstingsråd och förstanamn för Folkpartiet i höstens landstingsval.

- Det är genom fler i arbete som vi får mer pengar till sjukvården och kollektivtrafiken. Därför är det viktigt att också vi landstinget sänker trösklarna för de som står längre ifrån arbetsmarknaden, säger finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M).

- I kombination med beslutet om att SL:s kundtjänst ska anställa fler personer med funktionsnedsättning innebär den här praktiken att Stockholms läns landsting kraftigt flyttar fram positionerna när det gäller att alla ska få möjlighet att jobba 100 procent av sin förmåga. Fler aktörer måste få upp ögonen för att den här gruppen har mycket att bidra med på arbetsmarknaden, säger Malin Appelgren (KD), ledamot i produktionsutskottet.

- Jag vill att vi hellre pratar om varje persons förmågor än vad en person eventuellt är hindrad att göra. Ofta ligger hindret mer i okunskap eller fördomar hos de som anställer. Jag hoppas att signalen ut till våra verksamheter är tydlig: landstinget ska vara en förebild för andra när det gäller att bidra till en inkluderande arbetsmarknad, säger Hans Lindqvist (C), ledamot i produktionsutskottet.

Fakta: Praktik för personer med funktionsnedsättning
Landstinget inrättar särskilda praktikplatser för personer med funktionsnedsättning, med lön och handledararvode. Personerna kan antingen vara arbetslösa men också anställda på annat håll. Praktiken ska pågå 2-6 månader och ge kollektivavtalsenlig lön. Handledararvode till arbetsplatsen utgår med 1 000 kronor per vecka. Samverkan ska bland annat ske med funktionshinderrörelsen och Arbetsförmedlingen. Landstingets personalstrategiska avdelning inventerar möjliga arbetsplatser och landstinget ansvarar för att matcha arbetsplatser och individer.

Annonser: