Rapporten Myndighetslabyrinten

Rapporten Myndighetslabyrinten handlar om att myndigheterna försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla ett arbete. Under nästan ett år följde Marie Eklund några personer med diagnos ADHD i deras kamp att få arbeta.

– Arbetet tillsammans med de personer som ingått i projektet har varit stimulerande, provocerande och frustrerande. Jag har mött människor som kämpar hårt för att få vara en del av samhället och bli respekterade utifrån de individer de är. Deras gemensamma mål är att få arbeta och leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.

– Min slutsats efter att ha följt dessa fyra personer är att det största hindret för dem är myndigheternas och psykiatrins oförmåga att samarbeta. Det krävs samverkan och engagemang för att vi ska ha möjlighet att inkludera personer med funktionsnedsättning i samhället, säger Marie Eklund.

Marie Eklund har under många år arbetat som chef inom Misa och verkar idag som vd vid systerföretaget Compleo Individstöd AB. Rapporten är gjord inom ramen för Misas fleråriga satsning som går ut på att lära sig metoder för att stötta personer med ADHD- diagnos till anställning, samt även behålla anställningen. Denna grupp är inte berättigad till insatser enligt LSS som syftar till att komma i arbete. Marie Eklund har också märkt att de sällan får insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) som syftar mot anställning, de faller helt enkelt mellan stolarna.

Under sommaren och hösten 2011 beslöt Misa att avsätta resurser för att en erfaren person skulle åta sig följa, punktmarkera och hjälpa de personer med ADHD som av olika anledningar kontaktade oss för att fråga vem de skulle vända sig till för att få stöttning att komma ut på arbetsmarknaden. Deras önskan var att både upptäcka och beskriva problemen men även se om vi kunde identifiera något mönster i lösningarna. Resultatet blev rapporten Myndighetslabyrinten.

Misa har nu gått vidare och samlat såväl intresserade politiker som tjänstemän för att diskutera problemställningarna i rapporten. De hoppas att man gemensamt kan komma fram med förslag och idéer till lösningar som går att använda i opinionsbildning, så att personer med ADHD- diagnos kan få stöttning till att få och behålla ett arbete.

Annonser: