Samhall får konkurrens

Dagens fem olika lönestöd för att anställa personer med funktionsnedsättning avskaffas, och ersätts av två nya. Samtidigt höjs ersättningen per månad. Och Samhall konkurrensutsätts.

Statliga Samhall startade 1980 och omsätter årligen cirka sju miljarder kronor. Företaget har 20 000 anställda och verksamhet på över 250 orter med anställda i nästan alla kommuner.

Cirka 925 000 personer har någon form av funktionsnedsättning. För en halv miljon av dem innebär det en nedsatt arbetsförmåga.

Utredningen Sänkta trösklar - högt i tak

I dag finns fem olika lönestöd för att anställa en person med funktionsnedsättning: lönebidrag, utvecklingsanställning, trygghetsanställning, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare och anställning vid Samhall.

– Det har varit ett fixande och trixande mellan dem, och det är ofta rundgång mellan dem. Och det kan ta upp till två år innan en person får stöd och hjälp, säger utredaren, förra socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrson (M) som föreslår att två nya lönestöds införs.

”Lönestöd för utveckling”, som är ett tillfälligt stöd i högst två år med syfte att utveckla den enskildes arbetsförmåga, och ”lönestöd för trygghet”, i fyra år för personer som har ett långvarigt behov av stöd.

Antalet arbetslösa med funktionsnedsättning har ökat de senaste åren och var förra året cirka 70 000 personer.

– Detta är en viktig del av arbetslinjen, att alla som kan arbeta också ska kunna få göra det. Många arbetsgivare som vill anställa personer med nedsatt arbetsförmåga, men är lite rädda för att göra det. Men stödet ska det bli bättre.

Många fler ska nås med de här förslagen, sade arbetsmarknadsminister Hillevi Engström när utredningen överlämnades.

Taket i lönestöden för arbetsgivare som anställer personer med funktionsnedsättning höjs från dagens 16 700 kronor till 19 800 kronor i månaden, och föreslås bli indexreglerat så att det följer den allmänna prisutvecklingen.

Sedan 1990-talet finansieras Samhall med ett årligt anslag från staten. Nu föreslås att Samhall ska utsätta för konkurrens av andra aktörer, och få ersättning enligt samma regler som andra arbetsgivare. Det har redan lett till farhågor om att det leder till att verksamheten måste dras ner.

Men det avvisar utredaren.

– Jag ser inte den oron. Samhall är fortfarande ett viktigt företag med en stark balansräkning, och det har gått med vinst de senaste åren. Våra förslag innebär inga drastiska förändringar för Samhalls anställda.

– Men det är inte rätt att Samhall får en klumpsumma, och att vi inte kan se vart pengarna går, säger Cristina Husmark Pehrson och pekar även på att EU-kommissionen har påtalat att statsstödet inte är förenligt med EU:s konkurrensregler.

Var fjärde person som är inskriven vid Arbetsförmedlingen har en dokumenterad funktionsnedsättning, och myndigheten beslutar varje år om cirka 15 miljarder kronor till subventionerade anställningar.

En oberoende myndighet, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, eller Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, kan få i uppgift att kontrollera underlagen för beslut om lönebidrag. Förslagen är tänka att träda i kraft den 1 juli 2013 och beräknas kosta 2,4 miljarder kronor när de är fullt införda efter fyra år.

Källa: Riksdag & Departement

Annonser: