Se kompetensen - öppna upp arbetsplatsen för personer med funktionsnedsättning

Handisam har, i samarbete med Arbetsförmedlingen, tagit fram en guide som innehåller framgångsrika metoder för att öppna upp arbetsplatsen för personer med funktionsnedsättning. Dessutom rymmer den exempel på företag och organisationer som erbjuder personligt stöd vid rekrytering.

– Tanken är att guiden ska bidra till att fler arbetsgivare anställer personer med funktionsnedsättning. Sverige står inför en generationsväxling. En större del av befolkningen ska försörjas av en allt mindre del. För att klara av framtidens utmaningar måste alla människors kompetens tas tillvara. Fördomar och förutfattade meningar får inte styra rekryteringen, säger Anna Molarin, som på Handisam ansvarat för att ta fram guiden.

Hos personer som har en funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga är arbetslösheten nästan dubbelt så stor som för befolkningen i helhet. Och gapet har ökat det senaste decenniet, oavsett konjunkturläge.

– Arbetsplatser runt om i landet har allt att vinna på en arbetsplats med olika bakgrunder och erfarenheter. Tillgången till olika perspektiv och kompetenser innebär att man framgångsrikt kan möta omvärldens krav på flexibilitet, lyhördhet och uppfinningsrikedom. Vilket i sin tur leder till utveckling, lönsamhet och framgång för arbetsplatsen, säger Anna Molarin.

Guiden, som heter Se kompetensen, ska nu spridas till bland annat arbetsgivare, fackliga representanter, de som arbetar med HR-frågor, mångfaldsstrateger och skyddsombud.

Till guiden har det också tagits fram en kort inspirationsfilm med diskussionsfrågor och handledning för samtal om anställning, kompetens och delaktighet.

Annonser: