Starta eget även om du har sjukersättning

Våga starta eget trots att du lever på sjukersättning. Det är målsättningen med programmet "Flexibelt företagande" i Eskilstuna. Sedan ett år tillbaka jobbar ”Flexibelt företagande” i Eskilstuna med att motivera personer med sjukersättning att starta eget. Bakom utbildningen står NHR, Neurologiskt handikappades riksförbund i Eskilstuna och programmet stöttas ekonomiskt av Allmänna arvsfonden.

En av eldsjälarna är Helena Brobäck, själv funktionsnedsatt på grund av en muskelsjukdom. Helena Brobäck är arkitekt och har alltid varit egenföretagare. För henne har det varit självklart att driva eget.

Det är de regelförändringar som regeringen genomförde 2009 som gör det möjligt för någon som har sjukersättning att driva eget och ha en inkomst. De nya reglerna innebär att sjukersättningen sjunker gradvis om inkomsterna ökar. När inkomsterna når över 300 000 kronor om året försvinner den helt.

Efter förra årets kurs startades tre företag, bland annat ett smyckeföretag. En del kom efter kursen fram till att de inte skulle starta företag till följd av funktionsnedsättningen. Även det är en viktig insikt, tycker Helena Brobäck.

Deltagarna får utbildning om hur man gör när man startar företag. Många av deltagarna har ännu inte någon idé om vad de vill gör. På många sätt påminner verksamhet om Nyföretagarcentrum. Men en stor skillnad är att när man kommer till Nyföretagarcentrum har man redan bestämt sig för att starta eget. Så är det inte här. Har man varit sjukskriven under en lång tid har man ofta tappat tron på sig själv. Det tar lång tid att bygga upp självförtroendet vilket gör att programmet sträcker sig under så lång tid.

Nu fokuserar man även en hel del på företagsdelen då det blivit lite eftersatt i tidigare kurser.

Källa: Svenskt Näringsliv

Annonser: