Stockholm stad startar traineeprogram för akademiker med funktionsnedsättning

I verksamhetsplanen för kommunfullmäktige satsar Stockholm stad på ett traineeprogram för akademiker, bland med ett antal platser för akademiker med funktionsnedsättning.

– Målgruppen är nyutexaminerade akademiker och de rekryteras till tillsvidareanställningar i stadens förvaltningar eller bolag. Vi tror att det kan ge deltagarna en god inblick i hur stadens verksamhet fungerar samtidigt som vi kan hitta kompetenta akademiker med nya idéer om hur vi kan bli en stad i världsklass, kommenterar finansborgarrådet Sten Nordin (Moderaterna).

– Att få en traineeplats är ofta en viktig ingång på arbetsmarknaden, inte minst för personer med funktionsnedsättning. Stockholms stad är en mycket stor arbetsgivare. Det är därmed av stor vikt att vi tar vårt ansvar och är en förebild när det gäller att anställa personer med funktionsnedsättning, kommenterar Ewa Samuelsson (Kristdemokraterna), biträdande socialborgarråd.

Programmet omfattar cirka 40 dagar och utbildningsdagarna är utspridda under hela utbildningsperioden. Det finns totalt 12 platser i programmet.

Anställningen/utbildningen påbörjas i september 2012. Senast den 17 februari ska förvaltningar och bolag ha anmält till stadsledningskontoret om de vill vara med. Parallellt med det ordinarie arbetet deltar de nya medarbetarna under cirka ett år i traineeprogrammets olika moment.

Traineeprogrammet omfattar:

  • En tillsvidareanställning i berörd förvaltning/bolag
  • 25 utbildningsdagar med fokus på omvärldsorientering, projektledning och förändringsprocesser. Det ingår också en introduktion till stadens organisation och verksamhet
  • Individuell utvecklingsplan och projektarbete under programmet
  • Internationellt perspektiv med studieresa till Bryssel
  • Breddningsperiod på tre till fyra veckor på annan förvaltning/bolag
  • Nätverksträffar
  • En möjlighet att lära känna Stockholms stad som arbetsgivare och en god plattform för en framtida karriär inom staden
Annonser: