Vanligare att personer med funktionsnedsättning får jobb

Fler personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen går vidare till någon form av arbete eller studier. Det visar en rapport från Arbetsförmedlingen.

På senare år har gruppen med funktionsnedsättning som har en nedsatt arbetsförmåga ökat snabbt hos Arbetsförmedlingen. Det är bland annat en konsekvens av att många av dem som tidigare varit sjukskrivna nu är inskrivna hos Arbetsförmedlingen.

Under perioden maj - augusti 2013 i år gick totalt 19 700 personer med en dokumenterad funktionsnedsättning till arbete med eller utan stöd, nystartsjobb eller reguljär utbildning. Det är drygt ett tusen personer fler än under samma period i fjol. Unga under 30 år står för en stor del av ökningen.

- Det är glädjande att fler arbetsgivare ser  den kompetens som finns i den här gruppen. Vi har sett att arbetsgivarnas inställning är avgörande när det gäller möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få arbete, säger Henrietta Stein, direktör för Avdelningen Rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen.

Totalt har 27 procent av de inskrivna hos Arbetsförmedlingen  en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Annonser: