Döva barn hör med cochleaimplantat – det kräver förändringar inom habilitering och utbildning

Det är nu även dags för förskola och skola att anpassa sig till barn med cochleaimplantat, CI vars föräldrar väljer förskola/skola på hemorten istället för specialverksamhet. Kommunerna bör se nyttan av anpassningar av den auditiva miljön i förskolor och skolor samt bra lärmiljö/arbetsmiljö för alla barn och personal.

1991 opererades det första minderåriga barnet med cochleaimplantat i Sverige. Då var det inte många som trodde att döva barn skulle kunna utveckla tal och integreras i förskolor och skolor bland hörande barn.

Idag finns det en samsyn hos etablerade forskare att cochleaimplantat är en av de största teknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne. Kriterierna för CI-operation på barn sjunker under ett år. Nationell hörselscreening av bebisar har inneburit tidig diagnostisering av hörselnedsättning. Cochleaimplantat utvecklingen har även drivit på förändrade habiliteringsbehov avseende barn i behov av konventionella hörapparater eller så kallade benledningsapparater.

Statistik framtagen av föreningen Barnplantorna visar att fram till den 1 januari 2012 är 775 barn bärare av cochleaimplantat varav hälften av dem hör med dubbla CI (hörsel på båda öronen). Samverkan under början av 2000-talet mellan Barnplantorna, enskilda föräldrar och läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset drev igenom att alla barn fick dubbla CI. Svensk samverkan banade även väg för beslut om dubbla CI för barn i Danmark, Norge och övriga Europa.

Barnplantornas statistik fram till den 1 januari 2012 visar att 1 615 vuxna har fått hörsel genom cochleaimplantat. Endast fyra procent av de vuxna har emellertid erbjudits hörsel via dubbla CI. Det handlar om personer i arbetsför ålder samt om livskvalitet för den enskilde.

Annonser: