Ny gymnasieutbildning för elever med Asperger i Tyresö

Till hösten kommer Tyresö gymnasium att erbjuda en personlig och individuell gymnasieutbildning för elever med Aspergers syndrom. Programinriktningen är samhällsvetenskap med inriktning media för elever med behov av att studera i liten grupp.

Tyresö gymnasium kommer att erbjuda en engagerad och kompetent personal, små arbetsgrupper, hemtrevliga lokaler och inspirerande trygg studiemiljö. Verksamheten kommer ha stort fokus på trygghet, tydlighet och gemenskap. Eleverna får tillgång till egen bärbar dator i skolan. Klassrummen kommer att vara tekniskt anpassade och eleverna får tillgång till specialanpassade hjälpmedel. Målet med utbildningen är att eleverna ska ha möjlighet att söka vidare till högskola efter avslutad utbildning. Detta är nu klart för start efter beslut i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden torsdagen den 23 februari.

– Vi är glada över att nu kunna erbjuda denna gymnasieutbildning i Tyresö, menar Margaretha Ternstedt ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Små grupper och speciallösningar behövs för dem som inte klarar vanlig undervisningsmiljö. Det finns elever som tidigare känt sig misslyckade över att inte klara av stora undervisningsgrupper.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden tog även ett beslut om en långsiktig strategi för Tyresö gymnasium för stöd till samtliga elever med neurospsykiatrisk funktionsnedsättning. Möjligheter ska ges för elever som vill läsa även i de vanliga gymnasieprogrammen att få utökat mentorskap och stöd genom kompetens från denna verksamhet.

Annonser: