Ökade krav på tillgänglighet

Från årsskiftet klassas bristande tillgänglighet som diskriminering. Skolor bör se över sin miljö för att undvika anmälningar, påpekar SPSM.

Under flera år har funktionshinderrörelsen drivit frågan att bristande tillgänglighet ska kunna drivas som ett diskrimineringsärende. I juni antog riksdagen lagändringen, som kommer att gälla från 1 januari 2015.

Den nya lagstiftningen sätter press på skolor och förskolor, framhåller Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Det kommer alltså att bli möjligt att anmäla skolor till Diskrimineringsombudsmannen för bristande tillgänglighet. Det handlar inte bara om den fysiska miljön, utan även om elever som missgynnas på andra sätt på grund av sin funktionsnedsättning, enligt Greger Bååth, generaldirektör på SPSM.

Som en hjälp att förbereda sig för den nya lagstiftningen har myndigheten tagit fram ett webbaserat värderingsverktyg där skolpersonal kan kartlägga skolans såväl fysiska som pedagogiska, sociala och kommunikativa tillgänglighet.

– Alla skolor måste göra ett systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Om man kopplar tillgänglighetsverktyget till detta arbete kan man snarare spara tid, säger Greger Bååth.

Annonser: