Så hjälper du barn med allergi i skolan

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen och förståelsen för barn med allergi skolan och förskolan. I samband med det lanserar vi en helt ny webbsida, allergiiskolan.se. Syftet är att förbättra både arbetsmiljön i skolan och hälsan hos barnen. Allergiiskolan.se är en av det aktiviteter som vi genomför inom ramen för det nyligen inledda Barnallergiåret.

- Många skolor gör ett bra arbete när de tar emot barn med allergi. Men det räcker inte. Astma och allergi ökar och vi får dagligen signaler till förbundet om att många barn far illa på grund av dålig inomhusmiljö i skolan. Vi hoppas att allergiiskolan.se ska leda till att de här barnen får känna sig som alla andra och inte känna sig utanför och särbehandlade, säger Maritha Sedvallson förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Allergiiskolan.se är en helt ny webbsida med samlad information om allergi. Sidan ska hjälpa personal i skolan eller förskolan att upptäcka och åtgärda allergirisker så att arbetsmiljön blir bra. Ett verktyg för att hitta allergirisker är att göra en allergirond. Allergironden är en digital checklista som hjälper personalen i skolan eller förskolan att upptäcka och åtgärda brister i arbetsmiljön. Det kan till exempel handla om dålig ventilation, fuktskador eller bristande rutiner i matsituationen.

-  Vi vill visa på de vinster som alla barn gör, även de utan allergi, om man i skolorna inför ett regelbundet och systematiskt miljöhälsoarbete. Vi erbjuder kommunerna en färdig checklista till hjälp i arbetet, allergironden.se, så det är bara att sätta igång, säger Maritha Sedvallson.

Socialstyrelsens rapport Allergi i förskola och skola från början av året pekar på stora brister inom skolan. Bland annat bristande kunskap hos lärare och skolledare som bidrar till att försvåra situationen för barn med allergier. Rapporten visar också på en rad brister när det gäller inomhusmiljö, utomhusmiljö, anpassning av mat och undervisning.

Annonser: