Skolböcker via app i Upplands Väsby kommun

Nu har samtliga elever i Väsby tillgång till skolböcker i ljudform, och kan lyssna på inlästa läromedel via en app. I och med en kommunlicens hos Inläsningstjänst är det nu möjligt för alla elever att på ett flexibelt sätt tillgodogöra sig kunskap, inte bara de med läs- och skrivsvårigheter.

- Det känns otroligt positivt att vi kan erbjuda alla elever tillgång till sina läromedel inlästa, så att de kan lyssna på dem när och var det passar dem, säger Anna Carlsson, projektledare för delprojektet Den digitala lärmiljön inom Ett lärande Väsby.

Eleverna kan själva söka och ladda ner sina böcker till sin telefon, eller lyssna via dator eller läsplatta. Inlästa läromedel är ett hjälpmedel som samtliga elever i Väsby kan ha nytta av, men särskilt elever med läs- och skrivsvårigheter.

Nyanlända och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska kan också vara hjälpta och tjänsten och kan ses som ett komplement till traditionella läromedel. Elever kan lyssna på texter samtidigt som de läser och riskerar inga glömda skolböcker. De kan läsa läxor på ett nytt sätt, bläddra bland sidor och justera hastigheten på ljudet.

- Vi hoppas med kommunabonnemanget att både kunna öka måluppfyllelsen, men även likvärdigheten mellan skolorna. Alla elever, oavsett vilken skola de går på, ska få tillgång till detta stöd för att tillgodogöra sig undervisningen, säger Inger Cronlund, projektledare Ett lärande Väsby.

Upplands Väsby tecknade en kommunlicens i och med delprojektet Den digitala lärmiljön inom skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby. Alla skolor, både kommunala och i egen regi, har fått information om hur man kommer igång med inläsningstjänsten. Först skapas ett konto och därefter kan skolböckerna laddas ner som CD eller som bok till den digitala bokhyllan. Möjlighet till utbildning finns liksom kostnadsfri inläsning av böcker som saknas i befintligt utbud.

Annonser: