Skolors miljö mer tillgänglig än pedagogiken

Skolan har varit bättre på att anpassa lokalerna för elever med funktionshinder än den varit på att göra den pedagogiska verksamheten tillgänglig. Det är slutsatsen av en enkät som Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) gjort bland kommunala tjänstemän och rektorer.

Enligt skollagen ska utbildningen ta hänsyn till barns och elevers olika behov, så att de utvecklas så långt som möjligt. Undersökningen visar att 65 procent av rektorerna och 61 procent av tjänstemännen anser att den fysiska miljön är tillgänglig för elever med funktionsnedsättning. Medan 48 procent av rektorerna och 34 procent av tjänstemännen anser att pedagogiken är tillgänglig. Samtidigt anser en majoritet att det finns möjligheter att göra både pedagogiken och den fysiska miljön tillgänglig.

Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) kan dock ge både förskolor och skolor kompetensutveckling och specialpedagogiskt stöd samt bidrag till tillgänglighetsprojekt. Därmed har rektorer och tjänstemän något att jobba vidare med.

Annonser: