Högre utbildning måste vara tillgänglig

Uppsala studentkår tycker att tillgänglighet är en mycket viktig fråga.

– Tillgänglighetsfrågor riskerar alldeles för ofta att hamna vid sidan av, men är i grund och botten en kvalitetsaspekt och rättvisefråga. Tillgänglighetsperspektivet måste alltid finnas med. Alla som studerar vid högskolan ska ges samma förutsättningar och fler måste få tillträde till universitetsstudier. Tyvärr är detta inte alltid fallet, säger Evin Incir, jämlikhetsansvarig vid Uppsala studentkår.

Under sommaren 2012 skickade Uppsala studentkår en skrivelse om hur bristen på pauser i undervisningen inte är något som fungerar för alla och kan drabba de med osynliga funktionshinder extra hårt. Rektorn skrev om frågan i ett blogginlägg, något som visar att Uppsala studentkårs röst spelar stor roll, men det finns fortfarande mycket kvar att göra.

– Den grupp av studenter som har osynliga funktionshinder, till exempel neuropsykiatriska, har inte fått det stöd som behövs. Vi är också oroliga för att det finns ett stort mörkertal. Universitetet måste bli bättre på att visa upp på ett bra sätt vart studenter kan vända sig vid behov av hjälp, säger Evin Incir.

– I vissa frågor, såsom könsfördelning, har högskolesektorn kommit en bit på vägen. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra i den frågan, precis som i den om breddad rekrytering. Universiteten och högskolornas tillgänglighet ger grunden till ett demokratiskt samhälle där alla har möjligheten att förverkliga sina drömmar, säger Magnus Olofsson, vice ordförande med studiesocialt ansvar vid Uppsala studentkår.

Skrivelse rörande pauser i undervisningen, öppnas i nytt fönster

Uppsala universitets rektors blogginlägg: Skippa inte rasterna, öppnas i nytt fönster

Rektor lyfter vikten av pauser i undervisningen, öppnas i nytt fönster

SFS satsning Så funkar det, öppnas i nytt fönster

Annonser: