Mora folkhögskola satsar på digital tillgänglighet för alla

Nu startar Mora folkhögskola den unika kursen Anpassad IT – vägen till digital delaktighet, en kurs för personer som gått gymnasiesärskola och deras stödpersoner. Kursen är tänkt att på ett lätt och roligt sätt ge deltagarna tillträde till det digitala samhället genom anpassade datorer.

- För folkbildningen är det speciellt viktigt att erbjuda digital delaktighet för grupper som idag står utanför. För att möta denna nya grupp på skolan behöver vi tänka på hur tillgängliga vi är. Vi jobbar med att integrera denna kurs och kommer ha gemensamma lektioner med andra kurser, säger Kerstin Gatu, kursansvarig.

Anpassad IT – vägen till digital delaktighet är en tvåårig distanskurs där deltagarna har fyradagarsträffar en gång i månaden på Mora folkhögskola. Mellan träffarna har man hemuppgifter och träffas via nätet. Kursen ingår i ett projekt, finansierat av Arvsfonden, där Riksförbundet FUB samverkar med Mora folkhögskola och Mora och Rättviks kommuner.

Innehållet i kursen utgår från fyra teman – hälsa mat/hälsa rörelse, kultur, natur och medborgarskap - och man använder sig av anpassade datorer som deltagarna får låna. Syftet är att deltagarna på ett enkelt och roligt sätt ska ges tillträde till det digitala samhället och lära sig att till exempel skicka mejl, jobba med bilder och film och använda internet.

- Hemuppgifterna kan vara att skicka e-post, besöka till exempel bio eller bibliotek på hemmaplan och berätta om det eller laga mat efter bildrecept, säger Kerstin Gatu.

Kursen har 12 platser och deltagarna är från 20 till dryga 40 år och kommer från sju kommuner, varav två utanför Dalarna. Parallellt pågår en helt nätbaserad kurs för deltagarnas stödpersoner på hemmaplan, för att dessa på bästa sätt ska kunna hjälpa deltagarna mellan kursträffarna med deras hemuppgifter.

Annonser: