Pedagogiskt stöd ger studenter hjälp

- Jag skrev min C-uppsats i våras tillsammans med en kille som också är dyslektiker och vi skrev VG på den, och när den här terminen är slut tar jag min examen och då är jag ekonom och färdig ekonomie kandidat säger, Ammy Renström som studerar ekonomi vid Luleå tekniska universitet.

Ammy Renström, född i Skellefteå och uppväxt i Luleå, berättar att hon under högstadiet hade mycket svårt att hänga med i undervisningen och även under sin första tid på universitetet. Men när en utredning, initierad av universitetet, visade att hon var dyslektiker (läs- och skrivsvårigheter) och hon därefter fick det extra pedagogiska stöd som erbjuds, öppnades en helt ny värld.

- Jag har utvecklats enormt som person i min dyslexi  och jag har aldrig haft en sådan lust att studera som nu. Jag är nästan lite sugen på att läsa en master eller en magister och fortsätta för jag har inte blivit avskräckt av att studera, säger hon.

Klarar studier bra med stöd

Internationella studier visar att de allra flesta studenter med något funktionshinder som får särskilt pedagogiskt stöd klarar studierna lika bra som andra studenter. Det stöd som ges vid Luleå tekniska universitet, efter en utredning om funktionshinder, är till exempel anteckningshjälp på lektionerna. Det kan även vara möjlighet att ladda ner talböcker, att få förlängd tid vid tentamen och enskild tentasal.

Under 2013 var totalt 320 studenter med olika funktionshinder inskrivna vid Luleå tekniska universitet och med möjlighet att få pedagogiskt stöd i sina studier. Från 2002 då universitetet införde stödet fram till idag har antalet studenter i utbildningen med funktionshinder ökat med drygt 71 %. Ökningen fortsätter även under 2014 och till vårterminen har 25 studenter skrivits in och hittills i höst ca 40 stycken.

- Trycket är stort just nu och jag skriver in studenter på löpande band, säger Christina Edin, samordnare för studenter med funktionshinder vid Luleå tekniska universitet.

Studenter med olika slags funktionsnedsättningar, något fler kvinnor än män, finns på samtliga program och på alla orter där Luleå tekniska universitet ger utbildningar. Största gruppen är dyslektiker, men en grupp som ökat kraftigt på senare tid är studenter med psykisk ohälsa.  Det gäller även studenter med neuropsykiatriska funktionshinder som t ex ADHD, ADD och Aspergers.

Annonser: