Yrkeshögskoleutbildningar för elever med funktionsnedsättning

Yrkeshögskolan i Helsingborg vill öppna sina utbildningar för studerande med funktionsnedsättning. Inför 2012 har skolan ansökt om att få starta sex yrkeshögskoleutbildningar med utökat stöd för elever som gått på gymnasiesärskola eller särvux.

Om Myndigheten för yrkeshögskolan säger ja till Helsingborgs ansökan blir Yrkeshögskolan i Helsingborg först i Sverige med en sådan yrkesutbildning. Besked från myndigheten kommer i januari.

Förhoppningen är att de utbildningar som sökts ska leda till jobb som biogasteknikerassistent, energiteknikerassistent, elteknikerassistent, internationell speditörsassistent, logistikerassistent och kart- och mätningsteknikerassistent. Yrken som efterfrågas i dessa branscher.

Yrkeshögskolan har utvecklat utbildningarna tillsammans med en nybildad ledningsgrupp för YH-utbildning med utökat stöd. Två utbildningsplatser med utökat stöd per utbildning planeras, totalt tolv platser. Eleverna kommer att få en individanpassad utbildning i samarbete med den ordinarie undervisningen till biogastekniker, energitekniker, internationell speditör, kart- och mätningstekniker och eltekniker. I dessa ingår representanter för branscherna.

– Yrkeshögskolan i Helsingborg vill vara ett alternativ för alla. Om vi får möjlighet att starta dessa utbildningar tänker vi bilda en grupp där det finns möjlighet att få extra stöd. I utbildningarna ingår också praktik på företag, säger Lena Stenbäck, rektor på Yrkeshögskolan.

Yrkeshögskolan samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samhall och Anpassad arbetsverksamhet på utvecklingsnämndens förvaltning.

– Vi är mycket positiva till att yrkeshögskolan vill satsa på tolv inkluderade studieplatser för personer med funktionsnedsättning. Alla människor behövs i samhälle och arbetsliv. Vi hoppas att yrkeshögskolemyndigheten också tycker detta är en viktig satsning, säger Kristina Filipsson Jonsson, vice ordförande i FUB, föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

Annonser: