En glassbil för skor och kläder

Varför måste man alltid komma till butiken för att prova kläder och skor? Varför kan inte butiken komma till hemmen och erbjuda sina varor? Det skulle ge en chans för grupper som har svårt att handla i butik, såsom människor med funktionshinder eller äldre.

Som barn minns jag hur svårt det var att handla kläder och skor till min utvecklingsstörde och autistiske lillebror. Han kunde inte sitta still på en stol i en affär. Antingen sjönk han ihop som en tallrik spaghetti i våra armar eller så rymde han sin väg. Planerna på inköp resulterade alltid i en frustrerad mamma – och jag.

Idag brukar mamma låna hem kläder och skor till min bror när han kommer på helgbesök från sitt gruppboende. Han har inga standardmått – med sin kraftiga midja och relativt kortväxta kropp. Fötterna är relativt korta och mycket breda. Uppskattningsvis kan mamma bara behålla högst vart tredje köp för min brors räkning.

Tänk om det i stället kunde komma en bil med kläder och skor till min mamma – eller till min brors gruppboende. Ungefär som en glassbil, som möter kunden på hemmaplan. Kläd- och skobilen skulle ha plockat fram förslag på varor efter att ha fått måtten i förväg. Såsom en personal shopper arbetar i varuhusen idag. Kunden skulle sedan kunna prova varorna i lugn och ro – i hemmiljö. Tänk så mycket enklare det skulle bli för kunden, liksom för dess vårdpersonal och anhöriga.

Idag är det lättare att få varor till hemmet än tidigare, till exempel via öppet köp och internet. Ändå torde det finnas behov av att hitta ytterligare lösningar att möta kunden, som att besöka dem i deras hem eller boenden. Inte minst utifrån perspektivet att vi får en allt äldre befolkning – med arbetstyngda anhöriga. Kanske får vi i framtiden se kläd- och skokedjorna möta sina kunder på Skäringsbols gruppboende i Kristinehamn eller på äldreboendet Ranrikegården i Kungälv?

Ulrika Ehrensvärd

Annonser: