Gratis för funktionshinderrörelsen

Funka har förhandlat fram en lösning som gör att alla svenska funktionshinderrörelsens webbplatser kan ansluta till Talande Webb utan kostnad.

För mer information om Talande Webb, kontakta talandewebb@funka.com

Annonser: